Kartki, zaproszenia, artykuły ślubne

Zapraszamy do Salonu przy ulicy Jaracza 1 w Łodzi (42) 632 78 32

Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej wyrobów oferowanych przez firmę: Winkler z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 9.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Winkler - zwanym dalej Sprzedającym.

 3. Podstawą do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach internetowych Sprzedającego odpowiedniego formularza.

 4. W celu złożenia zamówienia należy wejść w szczegóły wybranego zaproszenia i kliknąć napis "zamów teraz". Wyświetli się formularz zamówienia, w którym należy podać swoje dane potrzebne do realizacji zamówienia.
 5. Jeśli wybrano zaroszenie wraz z tekstem należy wybrać odpowiedni tekst oraz czcionkę lub wpisać własny tekst.
 6. Aby zaproszenie zostało wysłane należy wcisnąć przycisk"wyślij zamówienie".
 7. Minimalna ilość zaproszeń z danego rodzaju z nadrukiem to 50 sztuk.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 9. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 10. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefoniczną w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, oraz prześle propozycję ułożenia tekstu na zaproszeniu z zaznaczeniem kształtu blankietu oraz linii zagięcia. Czas ten zostanie wydłużony w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy.

 11. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

 12. Sprzedający zobowiązuje się wysłać przesyłkę, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w ciągu od 3 do 7 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji nadruku.

 13. Ceny oferowanych artykułów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Zaproszenia wysyłamy

 14. w formie niskompletowanej.

 15. Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki. Jeśli kupujący w ciągu jednego dnia zamówił większą ilość produktów, ponosi on koszty przesłania jednej paczki.

 16. Należność za paczkę pobierze od Was listonosz przy dostarczeniu.
 17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (pożar, powódśş, strajki, zamknięcie granic, itp.), które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
DRUKARNIA - SALON ZAPROSZEŃ  mgr inż. Bronisław Winkler
90-411 Łódź, ul. Jaracza 1 | tel. 42 632 78 32 / kom. 531 74 72 73
bronislaw.winkler@gmail.com